Přejme všem našim klientům, spolupracovníkům a kolegům v oblasti regionálního rozvoje příjemné prožití svátků Vánočních a v roce 2016 hodně zdaru, zdraví a úspěšných projektů!

Přiložené soubory

PF2016