ÚvodO společnosti Aktuality OPŽP - výzva energetické úspory a komplexní opatření veřejných budov

OPŽP - výzva energetické úspory a komplexní opatření veřejných budov

Operační program Životní prostřední zveřejnil informaci, že v termínu 3.4. 2023 - 1.3.2024 (nebo do vyčerpání 6,6 mld. Kč alokace), zahájí příjem žádostí do výzvy Podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.
Podporované hlavní aktivity jsou: 
-  Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
-  Systémy využívající odpadní teplo
-  Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
-  Rekonstrukce otopné soustavy
-  rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou
-  zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
-  rekonstrukce předávacích stanic tepla
 
Podporované doprovodné aktivity jsou:
-  Modernizace vnitřního osvětlení
-  Opatření k eliminaci negativních akustických jevů
-  Vnější stínící prvky
-  Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití
-  Výměna fosilního zdroje pro vytápění ( za  tepelné čerpadlo,  kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu)
-  Instalace fotovoltaických systémů a  instalace solárně – termických systémů
 
Podmínky dotace: 
-  Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech
-  Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (netýká se památkových budov)
-  Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu
-  Musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu
 
Forma dotace:
Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů,  jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (Úspora primární energie 30 - 40 % = úroveň A1, 40 a více % = úroveň A2).

Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz