ÚvodO společnosti Aktuality OPŽP - Dotace na rozhlasy, zateplení, kanalizace a odpady

OPŽP - Dotace na rozhlasy, zateplení, kanalizace a odpady

Operační program životního prostředí aktuálně vyhlásil několk vázev na podporu projektů v oblasti životního prostředí:

- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů (rozhlasů)
- tvorbu digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému
- výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV - včetně intenzifikace
- energetické úspory veřejných budov,
- separace a snížení produkce směsných komunáůních odpadů 
Příjem žádosti pro na varovné systémy bude probíhat v termínu 16.10. - 15.1.2018.
Výše dotace činí 70 % v případě varovných systémů, 85 % v případě digitálních povodňových plánů, minimální způsobilé výdaje činí 200 000 Kč bez DPH.

Kromě zařazení aktivity 1.4.3. učinil Státní fond změny také v aktivitě 5.1. - Energetické úspory veřejných budov, i nadále je možné až do 30.11. podávat žádosti o dotaci (35 - 50 % dle míry úspory) na zateplení, výměny zdrojů vytápění a řešení rekuperací na školách, obecních úřadech, kulturních domech, obchodech a dalších objektech, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako objekty občanské vybavenosti.

I nadále běží do 1.12.2017 příjem žádostí na separaci odpadů (stavba sběrných dvorů, sběrných míst, nákup nádob na tříděné odpady pro občany atd.). Dotace 85 %, min. 500 000 Kč bez DPH.

Do 18.1. 2018 pak prosíhá příjem žádostí na výstavbu vodovodů, kanalizací, ČOV - včetně intenzifikace. Dotace 63,75 %.


Naše agentura je připravena Vám pomoci s podáním žádosti včetně zajištění příprav na projektech. V minulosti jsme realizovali velké množství těchto akcí v obcích jako Ostrovačice (Brno-venkov), Dolní Lhota, Hvozdná, Žlutava (okres Zlín), Jindřichov (okres Šumperk), Hradec nad Moravicí (okres Opava) atd.

Bližší informace:

RNDr. Otakar Prudil
tel. 737565954
Email: prudil@rravm.cz