ÚvodO společnosti Aktuality Nový fond pro uhelné regiony na období 2021-2027

Nový fond pro uhelné regiony na období 2021-2027

Cílem Evropské komise vytyčeným v Zelené dohodě pro Evropu je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. S tímto cílem je spojena řada výzev, které se dotknou hlavně regionů spojených s těžbou a využíváním fosilních paliv nebo těch, jejichž průmysl generuje vysoké emise skleníkových plynů. Dne 14. ledna 2020 přišla Evropská komise s návrhem rozsáhlých opatření na pomoc těmto regionům při transformaci jejich ekonomik.
Pomoc regionům s transformací hospodářství bude dle návrhu Evropské komise založena na třech pilířích tvořících dohromady jeden podpůrný rámec, tzv. Mechanismus pro spravedlivou transformaci („Just Transition Mechanism“). Prvním pilířem má být FST, který má poskytnout pomoc dotčeným regionům všech členských států EU. O shodě na výsledné podobě a podmínkách FST se bude nyní na úrovni EU jednat mezi členskými státy. Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje k návrhu nařízení o FST pozici České republiky.

Vedle FST jsou připravovány i další dva pilíře. Zatímco FST se zaměří na dotační podporu v souladu s pravidly pro fondy EU, druhý pilíř využije nový finanční nástroj InvestEU, který má za cíl aktivizovat soukromé investice. Ve třetím pilíři vznikne úvěrový nástroj (ve spolupráci s Evropskou investiční bankou) pro investice veřejného sektoru. Předpokládá se, že Mechanismus pro spravedlivou transformaci by mohl vygenerovat v součtu až 100 miliard EUR investic.