ÚvodO společnosti Aktuality Nový dotační program na posílení zdrojů pitné vody

Nový dotační program na posílení zdrojů pitné vody

Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo nový dotační program určený na řešení rizika sucha. Program je zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - jednou z podporovaných aktivit je "vyhledávání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů)".
Cílem Výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

Podporována je realizace těchto opatření:
1.Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva  pitnou  vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody;
2.Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou(realizace průzkumných vrtů),
3.Vystrojení  nových  podzemních  zdrojů  vody  včetně  jeho  případného  napojení  na  stávající rozvod  pitné  vody  pro  zásobování  obyvatelstva  či  vytvoření  nového  veřejně  přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

Příjem žádostí běží do 30.6.2017 nebo do vyčerpání alokace (rozděleno bude celkem 300 mil. Kč).
- dotace je od 100 tis. do 3 mil. Kč
- výše podpory je 60 až 80 % dle potřebnosti projektu

O dotaci mohou žádat Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Obchodní společnosti  ovládané  z více  než  50  % obcemi  a  městy  nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené územní napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchové zdroje vody.

Bližší informce:
RNDr. Otakar Prudil
Email: prudil@rravm.cz
Tel: 737 565 954