ÚvodO společnosti Aktuality Nové rozpočtové období 2021 - 2027

Nové rozpočtové období 2021 - 2027

Struktura operačních programů pro nové rozpočtové období 2021-2027 již nabírá konkrétní obrysy. Vláda schválila návrh, který vymezuje osm operačních programů, které by měly navazovat na ty současné. Právě plynulý přechod mezi současnými operačními programy a těmi plánovanými je spíše než razantní změny jednou z priorit vlády.
I v novém rozpočtovém období zachovány by tak měly být nejvýznamnější operační programy zaměřené na rozvoj měst a obcí (Integrovaný regionální OP), podnikatelské sféry (OP Konkurenceschopnost), životního prostředí (OP Životní prostředí), podporu trhu práce (OP Lidské zdroje) i na podporu dopravní infrastruktury (OP Doprava) a vědy, výzkumu a vzdělávání (OP Výzkum a vzdělávání).

V následujících měsících by mělo dojít k rozpracování náplně jednotlivých programů a k vyjednávání s Evropskou komisí ohledně finální podoby rozpočtu, podmínek a nastavení operačních programů po roce 2020. Předběžně je na dalších sedm let pro Českou republiku vymezeno zhruba 20 mld. EUR.

Aktuální informace ohledně přípravy nového rozpočtového období můžete sledovat zde