ÚvodO společnosti Aktuality Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách

V souvislosti s letošními živelními pohromami připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj novou výzvu k podávání žádostí v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Žádosti o dotaci je možné podávat od 27. srpna do 31. října. Příjemcem dotace může být obec nebo kraj, na podprogram je vyčleněno celkem 50 milionů korun.
Dotační titul je určen pro případy, kdy pro postižené území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.  Cílem je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti obcí a krajů a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014. Výzvu a Zásady podprogramu naleznete na tomto odkazu.