ÚvodO společnosti Aktuality MMR zveřejnilo výsledky podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

MMR zveřejnilo výsledky podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní rozvoj více než 360 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je prostřednictvím dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Bohužel daný program ani zdaleka nemůže pokrýt všechny nutné investice potřebné pro rozvoj venkovských obcí.
Celkem bylo přdloženo 2 336 žádostí o dotace v objemu přes 1,1 miliardy korun. Doporučeno ke schválení bylo 750 žádostí v celkové výši přes 360 milionů korun. Podpořeno tak bylo jen něco málo přeš 30% předložených žádostí o dotace.
Naše agentura pomohla v tomto programu například obcím Košíky či Hostišová. Projekty byly zaměřeny na zřízení nové klubovny pro děti a mládež či rekonstrukci místní komunikace.