ÚvodO společnosti Aktuality Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

OPŽP Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách s alokací 5 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 3.4. 2023 - 1.3.2024. V rámci dané výzvy je možné řešit:
1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
3.  Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
4. Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 3.4. 2023 - 1.3.2024. V rámci dané výzvy je možné řešit: 
 
1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
b) Systémy využívající odpadní teplo.
c) Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
d) Rekonstrukce otopné soustavy.
e) Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
f) zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
- rekonstrukce předávacích stanic tepla.
- rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.
 
2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (doprovodná aktivita k bodu 1.)
a) Modernizace vnitřního osvětlení.
b) Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
c) Vnější stínící prvky.
 
3.  Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (doprovodná aktivita k bodu 1.)
a)  Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.
 
4. Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy  (doprovodná aktivita k bodu 1.)
a) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na biomasu,
- zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
- Instalace solárně – termických systémů.
- Instalace fotovoltaických systémů.
- Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
- Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 
Forma dotace:
Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů,  jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (Úspora primární energie 30 - 40 % = úroveň A1, 40 a více % = vyšší úroveň A2).

Detailní informace k výzvě  pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj naleznete webu OPŽP zde
 
 
Bližší infrormace:
 
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz