ÚvodO společnosti Aktuality Investiční podpora sociálních služeb

Investiční podpora sociálních služeb

V termínu 27.5. - 27.10.2016 je v rámci Integrovaného regionálního operačního programu otevřena výzva k příjmu žádostí v oblasti Rozvoje sociálních služeb. Jedná se o podporu investice zaměřených na zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných registrovanými poskytovateli vybraných sociálních služeb.
Účelem této výzvy je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Předmětem dotace je proto podpora aktivit vedoucí k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.

Žadatelům proto bude umožněno řešit:
- nákup nemovitostí,
- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociálních služeb (uvedeno v příloze)
- pořízení vybavení
- pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby
- nákup pozemků

Výše dotace u obcí je stanovena na 90 %, u církví a nestátních neziskových organizací 95 %. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 60 mil. Kč.
Výdaje spojené s realizací projektu mohou vzniknout nejdříve k 1.1. 2014 (např. nákup pozemků, projektová dokumentace), projekt musí být ukončen do 31.12.2021.

Máte tak jedinečnou příležitost získat potřebné finanční prostředky na rozvoj a zkvalitnění Vašich služeb.

Bližší informace:


Mgr. Tomáš Jurčeka
Email: jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638