ÚvodO společnosti Aktuality Fond malých projektů přijímá žádosti v rámci aktuální výzvy

Fond malých projektů přijímá žádosti v rámci aktuální výzvy

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 2 Kvalitní životní prostředí a prioritní osa 3 Rozvoj místních iniciativ. příjem žádostí probíhá do 28.2.2018.

Odkaz na výzvu zde.

Bližší informace:

Otakar Prudil
tel. 737 565 954
prudil@rravm.cz