ÚvodO společnosti Aktuality Dotační programy pro podnikatele na období 2014-2010

Dotační programy pro podnikatele na období 2014-2010

Na úrovni ČR již byla schválena podoba většiny programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Díky tomu došlo ke zveřejnění jejich textových částí a tedy i klíčových podmínek pro získání podpory, což je pro potenciální žadatele důležitý posun.

Kromě základní charakteristiky a cíle obsahuje každý program podpory bližší vymezení možných příjemců podpory, informace o podporovaných a nepodporovaných aktivitách, podmínky kladené na předkládání projektových záměrů a další podrobnosti.
První výzvy OPPIK se očekávají již v květnu 2015. Pro další informace nahlédněte zde, nebo nás kontaktujte na tel. 737565954, RNDr. Otakar Prudil nebo email prudil@rravm.cz. Váš investiční záměr bezplatně vyhodnotíme z hlediska možnosti získání dotace z nových dotačních porgramů.