ÚvodO společnosti Aktuality Dotační program na komunitní domy pro seniory

Dotační program na komunitní domy pro seniory

Dne 20. 5. 2015 vyhlásilo ministryně pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů z programu Podpora bydlení pro rok 2015. Žádosti bude možné podávat od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015 do podatelny ministerstva pro místí rozvoj.
Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

V případě Vašeho zájmu o pomoc s přípravou projektu či vyhodnocením dotačních možností kontaktujte RNDR. Otakar Prudila, tel. 737 565 954, prudil@rravm.cz.
 
Podmínky podprogramu a výzvu k předkládání dotací naleznete na internetových stránkách ministerstva zde.