ÚvodO společnosti Aktuality Dotační podpora v oblasti odpadového hospodářství

Dotační podpora v oblasti odpadového hospodářství

V návaznosti na ukončení skládkování v roce 2024, a tím spojeného zvýšení poplatku za SKO vyhlásí Operační program životní prostředí v termínu 1.9. - 1.12. 2017 k vyhlášení další výzvy zaměřené na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.
Obcím bude umožněno získat 85 % dotaci na:
- výstavbu a rozšíření sběrných míst a sběrných dvorů vč. lisů a štěpkovačů
- budování systému odděleného sběru bioodpadu či gastroodpadu
- pořízení nádob na tříděný odpad do domácností
- výstavbu bioplynových stanic
- výstavbu kompostáren zpracovávající minimálně 50 % BRKO aplikující výsledný kompost na zemědělský půdní fond

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz