ÚvodO společnosti Aktuality Dotační podpora modernizace středních škol

Dotační podpora modernizace středních škol

Integrovaný regionální operačním program vyhlásil výzvu an podporu modernizace Infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol.

Výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.
Zaměření projektu:
- komunikace v cizích jazycích
- přírodní vědy
- technické a řemeslné obory,
- práce s digitálními technologiemi

Další možnosti které tato výzva umožňuje jsou řešení:
- bezbariérovosti škol
- odůvodněné zvýšení kapacit
- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy
- úpravy zeleně a venkovního prostranství
- nákup kompenzačních pomůcek

Projektové záměry musí být v souladu s krajským akčním plánem vzdělávání.

Forma a výše dotace
Výše dotace je stanovena na 95 % u soukromoprávních subjektů vykonávající veřejně prospěšnou činnost (o.p.s., spolky, církve atd.) a 90 % u ostatních žadatelů.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 99 mil. Kč. Výdaje spojené s realizací projektu mohou vzniknout nejdříve k 1.1. 2014(nákup pozemků, projektová dokumentace), projekt musí být ukončen do 31.12.2018.

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Email: jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638