ÚvodO společnosti Aktuality Dotační možnosti na rozvoj sportovní infrastruktury

Dotační možnosti na rozvoj sportovní infrastruktury

Národní sportovní agentura v termínu od 2.4. 2024 zahájí příjem žádostí do průběžných výzev Regiony 2024 - investice pod 10 mil. Kč, Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – výstavba, Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení (kolová), Standardizovaná sportovní infrastruktura
 
Výzvy jsou zaměřeny na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení místního významu. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.
 
Výzvy:
- Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč (průběžná)
- Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč (průběžná)
-  Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení (kolová)
 
Míra podpory:
- max 70 % z CZV, 1-7 mil. Kč
 
Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
jurceka@rravm.cz
739 719 638