ÚvodO společnosti Aktuality Dotace zateplení veřejných budov

Dotace zateplení veřejných budov

1.12.2015 byla zveřejněna výzva v OPŽP zaměřená na snížení energetické náročnosti veřejných budov (veřejnou budovou se rozumí stavba, zapsána v katastru nemovitostí jako objekt občanské vybavenosti).

V rámci této výzvy budou rozděleny 3 mld. na:

CELKOVÉ, NEBO DÍLČÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE VEŘEJNÝCH BUDOV, v rámci kterých je možné řešit:

  • zateplení obvodového pláště budovy
  • výměna a renovace otvorových výplní
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • realizace systémů využívající odpadní teplo
  • instalace solárně-termických systémů pro přitápění, nebo přípravu teplé vody
  • realizace opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, např. instalace fotovoltaického systému.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %.

Druhým typem podporovaných projektů jsou SAMOSTATNÁ OPATŘENÍ VÝMĚNY ZDROJE TEPLA S VÝKONEM NIŽŠÍM NEŽ 5 MW, v rámci kterých je možné řešit:

  • výměnu zdroje tepla na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva
  • výměnu zdroje tepla na elektrickou energii
  • výměnu zdroje tepla na plyn, starší 10 let – vhodné pro velké budovy

Musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %.

Výše podpory:

Dotace činí 40 % (bonifikace 5 % při zajištění rekonstrukce technologického vybavení zdroje vytápění, instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací). Z této podpory se již nebude odečítat pětiletá finanční úspora energií. Výzva rovněž počítá s vyššími limity na uznatelné náklady tj. náklady na projektovou dokumentaci, zpracování žádosti, výběrová řízení, stavební dozor, DPH atd.

Naše agentura je připravena Vám pomoci za férových podmínek a cen s realizací projektu, jsme schopni pro Váš projekt zajistit jak kompletní dotační management, projektovou přípravu, služby auditora, tak nezávaznou kalkulaci výměny zdroje vytápění.

Pokud Vás tato možnost získat finanční prostředky na snížení energetické náročnosti budov zaujala, kdykoli můžete kontaktovat ve věci nezávazné konzultace Vašeho záměru Mgr. Tomáše Jurčeku, tel. 739 719 638 nebo Mgr. Moniku Špačkvou, tel. 733 792 294.