ÚvodO společnosti Aktuality Dotace - zasíťování stavebních parcel

Dotace - zasíťování stavebních parcel

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájí na přelomu února a března příjem žádostí v rámci dotačního programu Technická infastruktura - pro potřeby zasíťování stavebních parcel.
 
V rámci výzvy je možné získat příspěvek 150 000 Kč/parcela na výstavbu:
- místních a účelových komunikací
- vodovodu
- kanalizace
 
Informace k programu:
- Obec nemusí být vlastníkem stavebních pozemků domů v době podání žádosti
- Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace
- Žádost může být podána na akci, u které již byla zahájena realizace
- Zahájení stavby musí být započato v roce přidělení dotace
- Realizace akce může být ukončena první den po podání žádosti o dotaci
- Dotace není poskytována na výstavbu přípojek
- 70 % domů musí být kolaudováno nejpozději do 5 let od ukončení výstavby TI, 30 % do 8 let (jinak poměrové krácení dotace)
- U podlimitních veřejných zakázek odpadá povinnost otevřených zadávacích řízení dle § 56 ZVZ
 
Přílohy k žádosti:
- Pravomocné stavební povolení nebo účinná veřejnoprávní smlouva
- Projektová dokumentace
- Položkový rozpočet stavby
 
Kritéria výběru projektů: 
- obec leží v podporovaném regionu dle přílohy usnesení vlády č. 23 ze dne 11.1. 2021
- občanská vybavenost obce (pošta nebo ordinace lékaře nebo lékárna, základní škola, společenské nebo sportovní zařízení)
- technická vybavenost obce (vodovod, kanalizace, ČOV)

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz