ÚvodO společnosti Aktuality Dotace z Operačního programu životní prostředí směřují také do Zlínského kraje

Dotace z Operačního programu životní prostředí směřují také do Zlínského kraje

Dle webových stránek Operačního programu životního prostředí bylo v rámci schvalovacího procesu týkajícího se třinácti výzev v tomto programu doporučeno k podpoře v zatím  posledním kole schvalování celkem 1846 projektů, jejichž celkové náklady dosahují více než 39 miliard korun.
Evropská unie, státní rozpočet a Státní fond životního prostředí ČR mají tyto projekty podpořit částkou vyšší než 17 miliard korun. Dalších 280 projektů s celkovými náklady téměř 5 miliard korun je navrženo k zařazení do tzv. zásobníku projektů.
Novinkou v OPŽP bylo schvalování podpory v oblasti pořízení kropících a samosběrných vozů, kterou umožnil letos dojednaný souhlas ze strany Evropské komise.
V rámci tohoto schvalování se také posuzovaly projekty pro zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňovaní starých ekologických zátěží, zlepšení stavu přírody a krajiny a udržitelné využívání zdrojů energie.
Do Zlínského kraje v tomto objemu schválených projektů bylo doporučeno ke schválení celkem 185 žádostí za celkem 860 mil. Kč. Z toho objemu bylo 562 mil. Kč způsobilých a na tyto výdaje obdrží příjemci ve Zlínském kraji dotace v v celkové výši 466 mil. Kč. Do našeho kraje tak poputuje cca 10% prostředků v rámci