ÚvodO společnosti Aktuality Dotace - vodovody, kanalizace, ČOV

Dotace - vodovody, kanalizace, ČOV

Ministerstvo zemědělství v termínu od 15.4. do 16.9.2016  bude přijímat žádosti do dotačního titulu s názvem: Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.
Tato dotace je zaměřena především pro obce a města s místními částmi do 1000 obyvatel.
 
Oblasti podpory:
- VÝSTAVBA VODOVODŮ, vč. vodárenských objektů minimálně pro 50 trvale žijících obyvatel
- TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY - výstavba, rekonstrukce - za účelem zlepšení jakosti vody minimálně pro 50 trvale žijících obyvatel
- ČOV - výstavba, rekonstrukce, intenzifikace - za účelem zlepšení jakosti vody, opatřením musí být napojeno min. 50 % obyvatel obce či místní části.
- ČOV + KANALIZACE - výstavba kanalizační sítě, sběračů a ČOV - limit minimálního připojení osob není stanoven
- KANALIZACE - výstavba kanalizace minimálně pro 100 osob, za předpokladu existence ČOV

Výše podpory:
Maximální dotace na akci je stanovena v maximální výši 50 mil. Kč.
- pro obce do 300 ob. je dotace stanovena ve výši 70 %.
- pro obce s 301 - 500 ob. je dotace stanovena ve výši 65 %.
- pro obce s 501 - 1000 ob. je dotace stanovena ve výši 60 %.
- pro obce nad 1000 ob. je dotace stanovena ve výši 50 %.

Zároveň platí, že maximálně uznatelné náklady na 1 připojeného obyvatele nepřekročí 70 000 Kč bez DPH u vodovodů a 80 000 Kč bez DPH u kanalizací.

Podpora je poskytována pouze na stavební a technologickou část. Výzva rovněž umožňuje žádat dotace na akce u kterých ještě nebylo ukončeno financování či vydáno kolaudační rozhodnutí.

Podmínky příjmu žádostí:
- Soulad s PRVKÚK
- Doložení pravomocného stavebního povolení
- Předložení žádosti a povinných příloh (podílové ukazatele, popis řešení akce, situační mapy, audit hospodaření atd.)

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz