ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na zateplení veřejných budov a bytových domů

Dotace na zateplení veřejných budov a bytových domů

Aktuálně byla vyhlášena nová pravidla pro projekty energetických úspor veřejných budov a bytových domů. Dotační programy jsou vypsány v rámci Operačního programu životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu.
Co lze podpořit u veřejných budov:
1.Zateplení obvodového pláště budovy,
2.Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
3.Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
4.Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
5.Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
6.Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
7.Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
8.Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn.

Dotace je až do výše 50% celkových nákladů v případě rekonstrukce technologického vybavení, zavedení energetického managementu a dalších úsporných opatření. Minimální výše rozpočtu musí být alespoň 100 tis. Kč a objekt musí splnit po realizaci opatření minimálně 20% úsporu nákladů na energie.

Dotace zateplení bytových domů (min. 4 bytové jednotky):
1.Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení  obvodových  stěn,  stropu,  podlahy,  střechy, vnitřních  konstrukcí, výměna oken a dveří)
2.instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky)
3.instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
4.výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
5.výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
6.instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
7.instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže
8.instalace solárních fotovoltaických soustav
9.výměna předávací stanice
10.vyregulování nebo  modernizace  soustavy  vytápění  objektu a  rozvodů  teplé užitkové vody včetně
11.instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

Dotace je až do výše 42% celkových nákladů. Minimální výše rozpočtu musí být alespoň 300 tis. Kč a objekt musí splnit po realizaci opatření minimálně 30% úsporu nákladů na energie.
U obou dotačních programů je třeba mít zpracován energetický posudek a projektovou dokumentaci k navrženým opatřením vč. rozpočtu.

Bližší informace:
RNDr. Otakar Prudil
Email: prudil@rravm.cz
Mobil: +420 737 565 954