ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na veřejná prostranství ve Zlínském a Olomouckém kraji

Dotace na veřejná prostranství ve Zlínském a Olomouckém kraji

Naposled mohou obce s počtem obyvatel od 500 do 5000 dosáhnout na peníze z ROP Střední Morava určené na revitalizaci veřejných ploch v Olomouckém a Zlínském kraji. V úterý 13. srpna byla pro ně vyhlášena výzva s alokací 170 milionů korun.  Obce mohou své projekty předkládat do 12. září tohoto roku.
V rámci aktuální výzvy jsou důležité následující informace:
-    podporovány budou projekty úpravy veřejných prostranství ve vazbě na umístění veřejných služeb
-    podporovány budou komplexní projekty řešící ucelené území obce se zaměřením na plochy, zeleň a mobiliář (nevhodné jsou napoř. pouze dílčí úseky místních komunikací)
-    Příjem žádostí probíhá do 12.9.2013
-    pro podání žádosti je třeba mít připravenu technickou dokumentaci, rozpočet a vydanou územně plánovací informaci.
-     minimální výše celkového rozpočtu projektu musí být alespoň 2,9 mil. Kč, nejvýše pak 10 mil. Kč
Naše agentura již v tomto opatření Regionálního operačního programu úspěšně zpracovala žádosti např. pro obce Jívová, Vigantice, Rokytnice, či město Koryčany.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace se na nás kdykoliv obraťte na uvedených kontatech.

Kompletní informace k výzvě naleznete na webových stránkách ROP Střední Morava.