ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na veřejná prostranství v obcích nad 5000 obyvatel ve Zlínském a Olomouckém kraji

Dotace na veřejná prostranství v obcích nad 5000 obyvatel ve Zlínském a Olomouckém kraji

Ve středu 11. září byla Úřadem Regionální rady Střední Morava vyhlášena již 46 výzva. V rámci ní mohou o finanční prostředky z ROP Střední Morava, určené na fyzickou revitalizaci území, žádat obce nad 5000 obyvatel . Mohou získat dotaci do výše 70 - 85% na revitalizaci veřejných prostranství obce.
Konkrétně jsou podporovány následující aktivity:
- Stavební úpravy veřejných prostranství v obcích - chodníky, komunikace, zeleň, mobiliář
- Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně
- Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací
- Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
Projekt musí řešit komplexní úpravu veřejného prostranství - chodníky, zeleň, mobiliář, příp. další. Žádost o dotaci spojenou s projektovým záměrem je třeba předložit do 11.10.2013. Minimální výše dotace je 2 mil. Kč a maximální výše pak 25 mil. Kč na jeden projekt. Celkem je na tuto výzvu připraveno 163 mil. Kč.
V případě, že Vás tento dotační titul zaujal a chtěli byste získat bližší informace, či pomoci s přípravou projektového záměru neváhejte se na mě kdykoliv obrátit na  uvedených kontaktech.
Naše agrntura má s přípravou proejktů ROP Sm bohaté zkušenosti, úspěšně jsme připravili např. projekty pro město Brumov-Bylnice, či Koryčany.