ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na komunikace, rybníky, hřiště, komunitní domy

Dotace na komunikace, rybníky, hřiště, komunitní domy

Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj aktulně mají otevřené programy na řešení problematiky obecní infrastruktury. Jedná se o programy financované ze státního rozpočtu ČR s realizací v roce 2017.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (příjem žádosti do 30.11.2016)
Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.
Dotační titul cílí na boj se suchem, zpomalování odtoku, zadržování vody v krajině, za tímto účelem je umožněno obcím řešit - rekonstrukci, odbahnění, výstavbu průtočných rybníků.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (příjem žádostí do 30.12.2016)
MMR aktuálně vyhlásilo dotační tituly Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 a dále také dotační titul Podpora bydlení pro rok 2017.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul je určen obcím do 3 000 obyvatel. Z výzvy lze řešit opravu/rekonstrukci místních komunikací, obnovu drobných sakrálních staveb, rekonstrukci
kluboven a místností pro spolkovou činnost, úpravy veřejných prostranství (nákup laviček), údržbu zeleně, budování hřišť, naučných stezek.

Podpora bydlení
U tohoto podprogramu je obcím umožněno žádat o dotaci na výstavbu pečovatelských bytů a komunitních domů pro seniory.

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz