ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na investice pro zvýšení kapacity MŠ

Dotace na investice pro zvýšení kapacity MŠ

IROP aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o odtace v rámci opatření - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.

Prostřednictvím této výzvy bude přidělována až 90 % dotace (max. 60 mil. Kč) za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Těmito podporovanými zařízeními pak jsou:

  • mateřské školy
  • dětské skupiny, registrované dle zákona o dětských skupinách
  • služby péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
  • spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

V návaznosti na zajištění dostatečných kapacit těchto zařízení v území budou podporována opatření zaměřená na:

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti)
  • nákup budov
  • demolice původních budov
  • pořízení vybavení budov a učeben
  • pořízení kompenzačních pomůcek

Jako doplňková aktivita je rovněž podporována úprava venkovního prostranství (zeleň, hřiště a herní prvky).

Naše agentura je připravena Vám pomoci za férových podmínek a cen s realizací projektu, jsme schopni pro Váš záměr zajistit kompletní dotační management, včetně přípravy povinné přílohy studie proveditelnosti, patřičně zdůvodňující potřebnost Vašeho záměru.

Pokud Vás tato možnost získat finanční prostředky na budování a zvýšení kapacit předškolních zařízení zaujala, můžete kontaktovat ve věci nezávazné konzultace Vašeho záměru Mgr.. Tomáše Jurčeku tel. 739 719 638,nebo RNDr. Otakara Prudila, tel. 737565954.