ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na hasičská auta a zbrojnice

Dotace na hasičská auta a zbrojnice

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky aktuálně vyhlásilo do 30.6. 2018 výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 - pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu, stavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice.

POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY (pro JPO II, III)
Kategorie pořízení CAS - Dotace 70 %, max 2,5 mil. Kč, střední nebo těžká hmotnostní třída 7.500 - 16 000 kg, v základním provedení nebo šestimístná kabina, s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2000 - 3000 l.min-1,

REKONSTRUKCE CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY (pro JPO II, III)
Rekonstrukce CAS 32 - T 815, dotace 50 %, max 1,5 mil. Kč - v souladu technicko-přejímacími podmínkami
Rekonstrukce CAS 32 - T 815, dotace 50 %, max 2 mil. Kč na provedení speciální redukované pro šest osob.

POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU (pro JPO II, III, V)
Dotace 70 %, max 0,45 mil. Kč na DA kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s hmotností do 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

STAVBA NEBO REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE (pro JPO II, III, V)
Dotace 50 %, max 4,5 mil. Kč. Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710