ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na cyklostezky

Dotace na cyklostezky

V nejbližších dnech proběhne vyhlášení výzvy IROP - Cyklodoprava II, která si klade za cíl zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat do měsíce září.

Obce, či svazky obcí budou moci získat 90 % dotaci, max 30 mil. Kč na:

 
- rekonstrukci či výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným či odděleným provozem
- rekonstrukci či výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty, nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic
- úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru

Společně s těmito aktivitami je možné získat dotaci na proplacení projektové dokumentace a doprovodné aktivity jako je výsadba zeleně, výstavba veřejného osvětlení a v neposlední řadě výkupy pozemků. v nejbližších dnech proběhne vyhlášení výzvy IROP - Cyklodoprava II, která si klade za cíl zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat do měsíce září.

Obce, či svazky obcí budou moci získat 90 % dotaci, max 30 mil. Kč na:
- rekonstrukci či výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným či odděleným provozem
- rekonstrukci či výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty, nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic
- úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru

Společně s těmito aktivitami je možné získat dotaci na proplacení projektové dokumentace a doprovodné aktivity jako je výsadba zeleně, výstavba veřejného osvětlení a v neposlední řadě výkupy pozemků.

Které projekty mají šanci uspět:
- u kterých dojde k podpoře železniční dopravy
- kde výstavba stezky prochází obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší
- stezka bude delší než 1 km
- bude svedena cyklodoprava ze silnic s intenzitou dopravy vyšší než 3 000 aut denně
- projekt bude napojen na již stávající cyklistickou infrastrukturu

Co je potřeba k žádosti:
Projektová dokumentace pro vydání SP, podaná žádost o SP, studie proveditelnosti, audit bezpečnosti pozemní komunikace.

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638