ÚvodO společnosti Aktuality Dotace - chodníky, cyklostezky 2018

Dotace - chodníky, cyklostezky 2018

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje výzvy - Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018. S příjmem žádostí do 15.1.2018. V rámci této výzvy je možné realizovat:

- Výstavbu nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa.
- Opravy směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
- Zřízení ochranných jízdních pruhů pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy
- Zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy
Míra podpory
Dotace je poskytována na stavebně technickou část vč. projektové dokumentace do výše 85 % ZV, v případě výstavby stezky na opuštěném drážním tělese 90 %.
Minimální a maximální způsobilé výdaje nejsou stanoveny.

Jaké projekty mají šanci uspět:
- Realizovaná stezka bude svádět cyklistickou dopravu z komunikací s intenzitou dopravy nad 1500 aut denně
- Intenzita cyklistické dopravy na stezce bude vyšší než 50 cyklistů denně
- Realizovaná stezka bude delší než 300 m
- Stezka svádí dopravu z komunikací vyznačující se nehodovostí
- Finanční náročnost k normativům
- Návaznost na stávající stezky

V následujících dnech bude rovněž vyhlášena výzva Zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 s předpokládaným příjmem žádostí do 15.1. Finanční prostředky bude možné poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:
- Výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků, přechodů a míst pro přecházení pro chodce
- Bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů
- Nasvětlení přechodů
- Bezpečnostních prvků na vozovce vč. zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky
- Úprav vjezdu do obce a pořízení měřičů rychlosti

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
jurceka@rravm.cz