ÚvodO společnosti Aktuality Dotace IROP - mateřské školy, dětské skupiny

Dotace IROP - mateřské školy, dětské skupiny

ŘO IROP díky úspoře finančních prostředků přistoupí v měsíci září 2018 k vyhlášení výzvy Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II s příjem žádostí pouze v měsíci říjnu.

 
Daná výzva se bude zaměřovat na navýšení a zajištění kapacit s prokazatelným nedostatkem v daném území u vybraných zařízení, kterými jsou:
- zařízení péče o děti do tří let
- dětské skupiny
- mateřské školy.

Za způsobilé výdaje budou považovány pouze ty aktivity, které budou mít prokazatelně vazbu na navýšení kapacity těchto zařízení. V případě mateřských škol musí dojít k navýšení kapacity minimálně o 16 dětí, v případě menšího navýšení bude tato dotace poměrově krácena.

Uznatelnými výdaji projektu jsou zejména tyto aktivity:
- výstavby, rozšíření, rekonstrukce budov
- nákup staveb, pozemků, obytných kontejnerů, jurt
- nákup vybavení vč. kuchyňského
- pořízení herních prvků (vedlejší aktivita)
- úpravy venkovního prostranství (vedlejší aktivita)

Výše a forma dotace:
90 % obce, kraje, 0,75 - 60 mil. Kč, způsobilé výdaje mohly vzniknout k 1.1. 2014. Nejzazší datum realizace projektu do 31.12.2022 (předpoklad).
Alokace výzev 0,8 mld. Kč.