ÚvodO společnosti Aktuality Dětské skupiny

Dětské skupiny

Operační program zaměstnanost zveřejnil pravidla k příjmu žádostí o odotace na zřízení a financování provozu dětských skupin.
Dětská skupina je takové zařízení v rámci kterého je pečováno o minimálně 5 dětí (max. 24) od jednoho roku života do začátku školní docházky, odborně
způsobilou osobou, kterou může být chůva, všeobecná sestra, sociální pracovník, učitelka pro MŠ.

Zároveň platí, že toto zařízení je dle hygienických požadavků (stanovených zákonem 247/2014 Sb. o provozu a fungování dětských skupin) tvořeno místností
pro hry a odpočinek dětí, odpovídajícím hygienickým zázemím, šatnami, úklidovou místností.

Forma a výše dotace
Míra dotace pro obce činí 95 %, pro NNO 100 %. Dotace je poskytována po dobu dvou let (je možné podat žádost o prodloužení) na drobné stavební úpravy a vybavení prostor, mzdy personálu, energie, rekvalifikaci osob, nájemné a veškeré další provozní výdaje.
Například v případě, že žadatel bude chtít provozovat dané zařízení po dobu dvou let, ve kterém bude pečovat o 8 dětí obdrží dotaci 1,9 mil. Kč.

Pro koho je dotace vhodná?
- obce s dynamickým populačním vývojem (nedostačující školkou) či naopak s nízkým počtem dětí v obci, nepostačující pro provoz školky.
- mateřská centra, střediska volného času
- velké organizace jako charity, nemocnice

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz