ÚvodO společnosti Aktuality Česko-slovenská konference k projektu Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria

Česko-slovenská konference k projektu Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria

Ve dnech 13. až 14.6.2013 se na výstavišti Floria v Kroměříži uskutečnila konference na téma přípravy projektů přeshraniční spolupráce. Organizátorem této akce bylo Sdružení města obcí Východní Moravy za spolupráce přeshraničního partnera - Regionálne sdruženie obcí Stredného Ponitrie. V rámci konference vystoupili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Zlínského či Trenčianského kraje. Na celkovém zajištění konference se podílela také Regionální rozvojová agentura Východní Moravy.
Konference se konala v rámci projektu „ Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie“, jehož cílem je navázání spolupráce obcí a organizací na úrovni obcí v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce. Konference účastníkům přinesla informace pro přípravu společných projektů a možnost navázání nových kontaktů na opačné straně hranice. V rámci konference byly představeny také klíčové aktivity projektu, společná databáze projektových záměrů na české a slovenské straně, a příklady dobré praxe společných projektů.
V rámci konference byla možnost setkat se s potencionálními partnery pro Vaše projekty a připravit tak společné aktivity pro rozpočtové období EU 2014 – 2020.
Děkujeme všem za účast.
Prezentace ke stažení zde:

Přiložené soubory

10-Prezentace-SSPHZ-UH-Hranice-nas-nerozdelila
11-priklady-projektu-HKZlk
1-prezentace-MMR-1
1-prezentace-MMR-2
3-prezentace-TSK-FMP
4-uvodni-prezentace-seznameni-s-projektem
5-Vytvoreni-databaze-projektovych-zameru-v-ramci-Spoluprace-obci
6-projekty-preshranicni-spoluprace-v-oblasti-dopravy
7-jak-pripravit-projekt-OPPS
8-Hodina-cestiny-hodina-slovenciny
9-projekty-TRRA