ÚvodO společnosti Aktuality COVID 19 - Evropská Unie pomáhá členským státům

COVID 19 - Evropská Unie pomáhá členským státům

Byť patří oblast zdravotnictví do výlučných pravomocí členských států EU i přesto Evroská unie pomáhá členským státům v tomto složitém období.
V rámci nové iniciativy navrhuje Komise nasměrovat celkem 37 miliard EUR z politiky soudržnosti na boj proti krizi v podobě koronaviru. Komise proto navrhuje, aby letos nemusely členské státy žádat o vrácení nevyčerpaného předběžného financování z evropských strukturálních fondů. Jedná se o částku zhruba 8 miliard EUR z rozpočtu EU, kterou budou členské státy moci využít k doplnění 29 miliard EUR ze strukturálních fondů v celé EU. Tím se navýší investiční částka pro rok 2020 a usnadní předsunutí dosud nepřidělených finančních prostředků ve výši 28 miliard EUR, které jsou v rámci programů politiky soudržnosti k dispozici v období 2014–2020.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tento návrh urychleně schválily, a mohl tak být přijat během příštích dvou týdnů.

Kromě toho Komise navrhuje, aby byla do působnosti Fondu solidarity EU nově zařazena také krize v oblasti veřejného zdraví, a mohl být v případě potřeby použit pro nejvíce postižené členské státy. Pro letošní rok je k dispozici až 800 milionů EUR. 

Bližší informace můžete sledovat na webu Evropské komise zde