ÚvodO společnosti Aktuality Aktuální dotační programy určené pro obce a veřejné subjekty

Aktuální dotační programy určené pro obce a veřejné subjekty

Přinášíme Vám aktuální přehled vyhlášených dotačních programů určených pro obce a města. Rok 2013 je posledním rokem aktuálního rozpočtového období EU a v této situaci dochází také v rámci dotačních programů České republiky, které jsou vázány na rozpočet EU, k dočerpávání finančních prostředků. Ve většině programů tak aktuálně probíhají, či ještě v letošním roce proběhnou, závěrečné výzvy k předkládání žádostí o dotace na projekty nejen obcí.
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy poskytuje služby v oblasti přípravy projektů financovaných z EU již od roku 1998. V návaznosti na naše zkušenosti v oblasti přípravy žádostí o dotace Vám přinášíme aktuální přehled vyhlášených dotačních titulů určených pro obce, případně další veřejné subjekty.
V současnosti je možno předkládat žádosti o dotace v těchto vybraných oblastech:
1. Fyzická revitalizace veřejných prostranství v obcích od 500 do 5000 obyvatel ve Zlínském a Olomouckém kraji, např. parky, chodníky, komunikace, mobiliář, apod.

2. Investice do nepodnikatelské infrastruktury v cestovním ruchu v obcích nad 500 obyvatel ve Zlínském a Olomouckém kraji, např. naučné stezky, značení turistických cílů, budování expozicí, parkoviště a doprovodná infrastruktura v cestovním ruchu

3. Fyzická revitalizace veřejných prostranství v obcích nad 5000 obyvatel ve Zlínském a Olomouckém kraji, např. parky, chodníky, komunikace, mobiliář, apod.

4. Nákup techniky pro úklid veřejných komunikací ve vazbě na snížení prašnosti pro všechny obce ČR

5. Výsadba izolační zeleně či výměna zdroje vytápění a zateplení veřejných budov v obcích ČR

6. Nákup vybavení a techniky v rámci nakládání s odpady a sběrných dvorů v obcích ČR

7. Modernizace mateřských, základních a středních škol a infrastruktura pro celoživotní učení v obcích nad 5000 obyvatel ve Zlínském a Olomouckém kraji

8. Investice v oblasti přeshraniční spolupráce českých a slovenských obcí krajů Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Trnavského, Trenčínského a Žilinského kraje.

V případě, že Vás některá z těchto oblastí zaujala a měli byste zájem o bližší informace, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech, rádi Vám pomůžeme, jak s formulací projektového záměru, tak s přípravou žádosti o dotaci.
V návaznosti na připravované nové rozpočtové období 2014-2020 Evropské unie Vám nabízíme také službu zpracování či aktualizace dotační strategie Vaší obce pro toto období.

Otakar Prudil