ÚvodO společnosti Aktuality Aktuálně vyhlášené výzvy v oblasti životního prostředí

Aktuálně vyhlášené výzvy v oblasti životního prostředí

Státní fond životního prostředí v návaznosti na dočerpávání finančních prostředků Operačního programu životní prostředí vypsal výzvy pro předložení žádostí o dotace v několika oblastech.  V aktuálních výzvách je k rozdělení připraveno několik miliard korun.
V této souvislosti bych Vás rád upozornil na zajímavé projekty, které mohou v této výzvě realizovat obce, města či jejich příspěvkové organizace:
1.    Vybudování či rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu - dotace 90%
2.    Pořízení stroje na úklid komunikací - dotace 90%
3.    Zateplení veřejných budov - dotace až 90%
4.    Pořízení systému pro separaci odpadu – pořízení kompostérů, velkooběmových kontejnerů a doprovodné techniky, vybudování sběrného dvora  - dotace až 90%.
5.    Výsadba veřejné zeleně v obci - dotace 80%
6.    Výsadba zeleně v krajině, obnova alejí a stromořadí- dotace 90%
7.    Budování a obnova vodních nádrží či mokřadů v krajině - dotace 70% až 100%