ÚvodO společnosti Aktuality 400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České republiky.
Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun, 20 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 380 milionů korun na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 3. dubna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje nebo obecně prospěšné společnosti.

 

Za staré ekologické zátěže jsou považována kontaminovaná místa, kde byl závadný stav způsoben před rokem 1989. Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou skládku.

 

Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna do 30. června 2017 a o dotace se mohou hlásit obce, kraje, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty. 380 milionů korun je vyčleněno na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit, 20 milionů na realizace průzkumných a doprůzkumných prací a analýzu rizik.
 

Při posuzování došlých žádostí budou pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR hodnotit zejména stupeň ohrožení, které znečištěné lokality představují pro pitnou vodu a lidské zdraví, způsob řešení sanačního zásahu, míru odstranění kontaminace a také podíl využití vzniklých odpadů. Všechny došlé žádosti budou vyhodnoceny do konce června.
 

Součástí projektů musí být takzvané závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Podklady pro jeho vydání je nutné na ministerstvo předložit nejpozději do 1. května letošního roku.

Bližší informace o výzvě:
RNDr. Otakar Prudil, tel. 737565954