ÚvodNaše služby Podnikatelé

Podnikatelé

Podnikatelským subjektům jsme připraveni nabídnout celou řadu služeb, od poradenství v začátcích přes marketingové studie až po přípravu strategické dokumentace pro oblast firemních inovací. Ani zde samozřejmě nechybí možnost sestavení projektové dokumentace pro získání dotace pro Váš investiční záměr ze strukturálních fondů či Kohezního fondu Evropské unie.

Služby pro podniky

  • komplexní dotační a grantové poradenství
  • pomoc při založení společnosti
  • podnikatelský plán
  • marketingové studie
  • finanční analýzy
  • strategie rozvoje podniku
  • strategické dokumenty pro oblast firemních inovací
  • zajištění vzdělávání zaměstnanců