ÚvodNaše služby Neziskové organizace

Neziskové organizace

Sektor neziskových aktivit je v České republice tradičně limitován omezenými finančními prostředky, které pocházejí ze stále zeštíhlovaného národního rozpočtu. Právě evropské strukturální fondy jsou ideální možností, jak se této neutěšené situaci vyhnout. Pro přijetí a profinancování naplánovaného projektu je však třeba dodržet značný objem formálních požadavků, na které většina neziskově orientovaných subjektů není plně připravena. Složitost a někdy až zbytečné lpění na formalitách je pak důvodem, proč se mnohé neziskové organizace raději rozhodnou k vlastní škodě nevyužít příležitosti, kterou evropské dotační struktury nabízejí.

S využitím bohatých zkušeností s přípravou projektů pro neziskovou sféru nabízíme organizacím zabývajícím se obecně prospěšnými prostředky komplexní servis při vypracování a podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů. Od schopnosti nalézt pro Váš záměr odpovídající finanční prostředky v rámci dotačních struktur přes vypracování expertních analýz, podložených sociologickými průzkumy až po bezchybné vypracování projektové dokumentace v předepsaných formulářích – takové služby nabízí Regionální poradenská agentura subjektům pohybujícím se v neziskové sféře lidské činnosti.

  • najdeme pro vás vhodné zdroje financování pro vaše projekty
  • připravíme žádosti
  • zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci