ÚvodO společnosti Aktuality Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

24. 06. 2016
Operační program zaměstnanost vypsal novou dotační výzvu jejímž hlavním cílem je přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím posilování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. V rámci projektu je možné naplánovat cyklus komplexních školení zaměstnanců až po dobu 2 let.
Výběr kurzů i lektorů se odvíjí od potřeb konkrétní firmy.
 Je možné se zaměřit na všeobecné kurzy typu jazykového vzdělávání nebo ekonomických a právních kurzů, nebo také na odborné technické vzdělávání podle oboru podnikání firmy. V případě, že firma zaměstnává odborníka, který je schopen proškolit další zaměstnance, je možné do projektu zařadit také mzdu vlastního lektora.

Příjem žádostí od 1. 7. do 31. 8. 2016                                                  
Finanční alokace výzvy: 1,5 mld. CZK
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
Míra dotace: 85%
Oprávnění žadatelé: Obchodní korporace, OSVČ

Cílové skupiny: Zaměstnanci (osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele, kromě DPP)

Podporované aktivity:
  • - Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
  •  
  • Podporované oblasti vzděláván: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.
  •  
Do rozpočtu projektu je možné zařadit také mzdové náklady proškolovaných zaměstnanců.

Bližší informace:
RNDr.Otakar Prudil
Email: prudil@rravm.cz
Tel.: 737 565 954